Liền kề 6 khu đô thị Bắc thành phố Hà Tĩnh

Liền kề 6 khu đô thị Bắc thành phố Hà Tĩnh

Lien Ke 5
Liền kề
Liền kề 6 khu đô thị Bắc thành phố Hà Tĩnh có tổng diện tích 2915m2 được chia thành 20 ô liền kề, trong đó các ô từ ...
0